World Cup Fly
nemzetközi röpversenyszabályzat

1. Falka létszám.
A falkában legkevesebb 15, legfeljebb 20 egyed röptethető, de legalább 5 galambnak kell egyszerre szabályosan peregnie, hogy a falka pontozható legyen.
2. Kezdés.
A hajtó mielőtt kiengedi a röpcsapatot a bíráló tudomására kell hozza a falka létszámát. Ezután már nem adhat hozzá vagy vehet ki galambokat a falkából, kivéve ha még nem mondta be a startot, ilyenkor ha leesik vagy visszaül egy galamb még kiengedhet helyette másikat. Az esetben ha a levegőben lévő galambok létszáma eltér attól, amit a hajtó kihajtás előtt bejelentett a bírálónak, akkor a falka diszkvalifikálva lesz. Ha a hajtó korábban nem mondja be, hogy "start" vagy "kezdés", abban az estben a kihajtás eltelte után öt perccel automatikusan megkezdődik a pontozás. Bármiféle zavaró beavatkozás a kezdés után diszkvalifikációhoz vezethet. Ragadozó madár támadásának elhárítása megengedett, de bármiféle direkt beavatkozás a falka aktivitása érdekében, az nem lesz pontozva .
3. A röptetés hosszideje.
A falka a kezdés után 20 percig bírálható vagy addig, amíg a második galamb le nem ül, amelyik előbb bekövetkezik. Mindemellett a falkát kizárják, ha több mint egy galamb 15 percen belül leül kivéve, ha ez az extrém időjárás vagy ragadozó madár támadása miatt következik be. Az önszántából leült galamb 10 másodpercig tartózkodhat a tetőn, ha ezt követően újra felszáll és visszaáll a falkába, nem tekintendő leült galambnak.
4. Időkérés-szünet.
Extrém esetben (ragadozó támadás, szeszélyes idő) a bíráló maximum 5 percig tartó szünetet rendelhet el. A versenyző kérheti a szünetet, de a bíráló nem köteles azt megadni. Az öt perc szünet nem számít bele a hosszidőbe.
5. A falkából kiváló galambok.
A pontozás folyamatos, ha egy galamb kiválik a falkából de, ha 2 vagy több galamb hagyja el a falkát, akkor a falka nem pontozható, ez alól kivétel a 15 tagú falka. Nem tekintendő kiválásnak, ha ez az extrém időjárás következménye vagy a galambok a pergésük miatt maradtak le a falkától, esetleg ragadozó áldozatává váltak.
6. Kiegészítő galambok.
Ha idegen galambok csatlakoznak a falkához, azok a pergések pontozásánál egyszerűen nem lesznek figyelembe véve. Példa: ha két nem megkülönböztethető galamb csatlakozik a falkához és a röpcsapatban 7 galamb pereg egyszerre, ez esetben a bíró 5 galamb pergését jegyzi fel.
7. Pontozás.
A bírálónál kell, hogy legyen óra és íróeszközök. A bíráló egyszerűen rögzíti a pontosan egy időben végzett pergésekben résztvevő galambok számát, melyben 5 vagy több galamb pereg. Az elfogadott minimális mélység 10 láb (kb. 3m). A bíráló utólag megszorozza ezeket a számokat, 1-el (5-9 galambig), 2-vel (10-14 galambig), 3-mal (15-19-ig) és 5-tel (ha mind a 20 pereg egyszerre). Ez alkotja a nyers eredményt. Ezután ezt a nyers eredményt megszorozza a "minőségi tényezővel" ami az 1.0 "megfelelő"-től a 2.0 "fenomenális"-ig tart. Ez a bíró összbenyomása a látott attrakcióról. Hasonlóképpen, mint a mélységi faktor, mely a cselekvés időtartamára is utal. Ez szintén 1.0-tól 2.0-ig tartó szorzót jelent, mellyel az előzőleg kapott eredményt újfent megszorozzuk, majd így kapjuk a végső pontszámot.
8. Végezetül.
A bíráló nem pontozhat semmit, ami nem tükrözi a standard-et, nem megfelelő minőségű. Ez a PERGŐK és nem a keringők versenye! A pergőzés egy szubjektív sport és a bírálónak számítania kell előre nem látható helyzetekre is. Minden esetben a bírálóé a döntés joga, tilos a bírálót szóban vagy fizikálisan bántalmazni, ez a világkupából való kizáráshoz vezet.
A minőségi szorzók meghatározása:
Rolling styles
Az ábrán Clyde Davis vázlata látható a főbb pergési stílusokról. Az 1. sorban elöl-alulnézetből, a 2. sorban oldalnézetből ábrázolva az egyes stílusokat.

A: „Labda” stílus
B: „Ívelt szárnyak” stílus
C: „H” stílus
D: „X” stílus
E: „Tengely” stílus

A minőségi szorzók megállapítása a pergés stílusának meghatározásával történik.
1.0 - "Tengely" stílus. A szárnyak kirajzolódnak az oldalaknál, a pergés sebessége jó. Maximum 1.3-as szorzó adható erre a stílusra, ha a pergés sebessége igazán gyors.
1.1 - "Tengely" stílus. A szárnyvégek alig láthatóak alulnézetből, a pergés sebessége kiváló. Maximum 1.4-es szorzó adható erre a stílusra a pergés sebességétől függően.
1.2 - "X" stílus. A pergés sebessége nem feltétlenül gyors, oldalnézetből kismértékben látható egy lyuk a pergő galamb sziluettjében.
1.3 - "X" stílus. A pergés sebessége gyors, oldalnézetből kismértékben látható egy lyuk a pergő galamb sziluettjében. Maximum 1.4-es szorzó adható erre a stílusra, ha a pergés sebessége igazán gyors.
1.5 - "H" stílus. A pergő galamb alulnézetből egy H betűre emlékeztet, a pergés sebessége nagyon jó, oldalnézetből jól látható egy lyuk a pergő galamb sziluettjében.
1.6 - "Keskeny H" stílus. Szűkebb, szorosabb, mint a normál "H" stílus és a pergés sebességének tekintetében gyorsabb is annál.
1.7 - "( ) Ív alakú szárny" stílus. Még szűkebb, szorosabb és tömörebb, mint a H stílus.
1.9 - "Labda" stílus. A galamb pergése közben egy peregve zuhanó labdára hasonlít.
2.0 - Teljesen elmosódott folt.
A mélységi szorzók megállapítása:
A táblázatban a pergés időtartamához tartozó mélységi értékek és az ezekhez kapcsolódó szorzók láthatók.

Pergés időtartama másodpercben: Pergés mélysége méterben: Mélységi szorzó:
0,56 1,5 0
0,79 3 1
0,97 4,5 1,05
1,12 6 1,1
1,25 7,5 1,15
1,37 9 1,2
1,48 10,5 1,25
1,58 12 1,3
1,68 13,5 1,35
1,77 15 1,4
1,94 18 1,5
2,09 21 1,6
2,24 24 1,7
2,37 27 1,8
2,5 30 1,9
2,8 37 2
3,06 45 2
3,31 52,5 2