A birminghami pergő fajtaleírása

1. SZÁRMAZÁSI HELY
Anglia, Birmingham.
2. TESTFELÉPÍTÉS, TESTTARTÁS
Közepes nagyságú pergőfajta. Erős, izmos, büszke tartású, nyugodt vérmérsékletű röpgalamb. Melle viszonylag széles, jól izmolt, enyhén emelt tartású és kissé előredomborodó. Törzse közel vízszintes tartású, a hát vonala a farok felé fokozatosan lejt és elkeskenyedik.
3. FEJ
A test méretéhez arányos, szimmetrikus ívben hajlik. A fej sarkai és élei minden irányban legömbölyítettek, törések és élek nélküli. A jellemzője az enyhén domborodó homlok, amely a csőrrel, közepesnél valamivel nagyobb tompaszöget zár be. A tarkótájék szabályos ívvel kapcsolódik a fejtetőhöz és a nyak felső részéhez.
4. SZEM, SZEMGYŰRŰ

Szemei a fej közepén elhelyezkedő enyhe vérerezettségű gyöngyszemek, a pupillák kerekek és lehetőleg minél kisebbek. Elfogadott még a narancsszínű úgynevezett "kukorica szem", valamint az egyszínű fehéreknél, illetve a fehér vagy túlnyomóan fehérrel tarkázott fejűek esetében a bükkönyszínű szem is. A szemgyűrűk finom szövetűek, egysorosak és viasz színűek.
5. CSŐR
Erős alapú, egyenes és enyhén lefelé irányuló, a végén kissé hajlott. Hossza a csőrzugtól mérve 18-20 mm, tojóknál ennél 1-2 mm-el rövidebb. A csőr színe világos szaruszínű, kivételt képeznek a sötét egyszínű (kék, kékkovácsolt, fekete) egyedek, melyek csőrszíne a tollszínükkel azonos pigmentáltságú. Értékeléskor a világos szaruszínűek előnyt élveznek. Az orrdudorok fehéren porozottak, átlagos méretűek és sima felületűek.
6. NYAK
Közepes hosszúságú, függőleges tartású. A mellhez széles alappal csatlakozik, a fej felé fokozatosan elkeskenyedik. Hátsó éle enyhén ívelt. A toroktáj kikerekített.
7. MELL
Viszonylag széles, telt, jól izmolt, enyhén emelt és kissé előredomborodó. A has normál hosszúságú.
8. HÁT
A vállakban széles, a farok felé fokozatosan lejt és elkeskenyedik. A hát és a farok vonala törésmentes, jól fedett.
9. SZÁRNYAK
A pajzsban szélesek és a test oldalaihoz feszesen simulnak. A zárt evezők csúcsa a farok két szélén fekszik, az ellentétes oldali szárnyvégek érintkeznek. A szárnybúbok jól kirajzolódnak és a mell tollaival mérsékelten fedettek.
10. FAROK
Követi a hát vonalát, a faroktő erőteljes, ék alakú. A közepes hosszúságú farok keskeny, lapos, vége nem érinti a talajt. A kormánytollak az evezőtollak hosszát kissé meghaladják, számuk 12.
11. LÁBAK
A közepesnél rövidebb lábak mérsékelten tágállásúak. A csüdök és az ujjak előfordulnak tollasan, illetve lábtoll nélkül. A tollas lábúak lábtollazata a csüdöt és az ujjakat a karmokig takarja. A sima lábú egyedek csüdjének színe élénkvörös. A karmok színe világos szaruszínű, kivételt képeznek a sötét egyszínű (kék, kékkovácsolt, fekete) egyedek, melyek karomszíne megegyezik a tollazat színének pigmentáltságával. Értékeléskor a világos karomszínű egyedek előnyt élveznek.
12. TOLLAZAT
A testet borító tollazat dús, a testhez simuló, zárt. A tollas lábú példánynál a lábujjakat borító tollak az ujjak közötti réseket csaknem takarják. A szélső ujjak tövéről növő tollak kb. 2 cm hosszúak és ívben hátrahajlók.
13. SZÍNVÁLTOZATOK
Elfogadott minden galambszínben.
14. RAJZ
Elfogadott egyszínűben és tarkában. A tarkák lehetnek szabálytalan és szabályos rajzosak, melyek az alábbiak:
Csaposak: melyek színes galambok 7-10 fehér elsőrendű evezővel;
Fehérfarkú csaposak: melyek színes galambok 7-10 fehér elsőrendű evezővel és fehér kormánytollakkal;
Fehérfarkúak: melyek színes galambok fehér kormánytollakkal;
Színesfarkúak: melyek fehér galambok színes kormánytollakkal;
Barátrajzúak: melyeknél fehér a fej a szem alatt kb.2 cm távolságban futó vonalig, a 7-10 evezőtoll, a hát végső fele a kormánytollakkal, az ülep tollazata a faroktámasztó tollakkal, a has és a combok. A tollazat többi része színes.
Szívesek: melyeknek színes a nyak hátulja, elejének alsó része, a mell a has felé fordulásának vonaláig, a hát a szárnyak felső részére is kiterjedően (szívhát, szívráma). Fehér a fej, a nyak, amelynek fehér tollmezője a tarkó alatt 1-1,5 cm-re kezdődik. A színhatár innen ívben húzódik a nyak elejének közepéig, ahol az előre körívben zárul. Fehérek még a szárnyak pajzsai a váll tollazatának kivételével, az evezőtollak, a derék, a has, a lágyék, a farok tollazata a farokfedő- és támasztó tollakkal. A szíves rajzú galambok elfogadottak fehér fejjel és ún. homlokfoltos (hódos fejű) változatban is. A homlokfolt a felső csőrkáva tövétől a fejtető közepéig ér, indulása után kiszélesedik, de a szemek fölött fehér csíknak ad helyet, vége ívben kerekedő.
Tükrösök: melyek színes galambok fehér szárnypajzzsal;
Pajzsosak: melyek fehér galambok színes szárnypajzzsal;
Nyakfoltosak: melyek fehér galambok, nyakuk hátsó részének közepétől a vállbúbok felé szimmetrikusan szélesedő, maximum a hát tollazatáig érő – harang alakú – színes folttal.
Almondok: melyek testének alapszíne egészen világos sárga, amit fekete, kék, barna színű babozat díszít, mely a test egészére kiterjed. Az elsőrendű evezők és a kormánytollak keléskor általában fehér színűek, melyeket fokozatosan vedlenek kék, illetve fekete színű tollakká. A testen lévő rajz is évről-évre sűrűsödik.
Babosak;
Deresek.
15. ENYHE HIBÁK
Az alsó csőrkáva enyhe pigmentáltsága, vörhenyes szemgyűrű, túl nagy pupillák, enyhe toroklebeny, az előírtnál kicsivel hosszabb test, egymást keresztező, illetve nem érintő szárnyvégek. Enyhe rajzhibák, (pl. csaposak lékessége, egyel több vagy kevesebb fehér evezőjük, nyakfoltosaknál deréktájon előforduló néhány színes toll, babosaknál egyenlőtlenül elhelyezkedő rajz), lábtollas példányoknál az ujjak hiányos tollazottsága.
16. SÚLYOS HIBÁK
Nem megfelelő testalkat (túl nagy, illetve kicsi test), hosszú, illetve szűk állású lábak, túl meredek testtartás, húzott, illetve az előírtnál domborúbb homlok, lapos, horpadt fejtető, meredek ívű tarkó, közepesnél rövidebb, vastag, illetve gyenge csőralapú gerlecsőr, sascsőr, nyitott csőrkávák, a felső csőrkáva színesen pigmentáltsága, hosszú csőr. Széles durva szövetű, vörös színű szemgyűrűk, tört, felemás, erősen vérerezett íriszű szemek, a hosszú-vékony és rövid-vastag nyak, rezgő nyak, keskeny, lapos mell, gyenge izomzat, nyitott, púpos hát, törés a hát és a farok vonalában, kormánytollak alá futó evezők, lazán simuló szárnyak, bárdos szárnyak. Széles, vízszintes tartású, a talajt érintő, boltozott és villás farok. A farok tollazatában iker, illetve éltollak, harisnyás lábak, a laza, illetve szálkás, frizírozott tollazat. A fehérek vagy túlnyomóan fehéren tarkázottaknál a sötéten pigmentált karmok. Durva rajzhibák, nagy lábtoll, sarkantyússág.
17. GYŰRŰMÉRET
- sima lábúaknál 7 mm (IV-es)
- tollas lábúaknál 8 mm (III-as)
Megjegyzés: A Pergőklub 1995 szeptember 17-ei klubgyűlésén elfogadta.